Občianske združenie Tretia Vlna

“Smer, ktorým vzdelanie človeka vykročí vpred, určí jeho budúcnosť.”
– Platón

Podporujeme rozvoj svojich členov

Podporujeme rozvoj svojich členov a záujmov mládeže a občanov vo vzdelávacom procese tvorbou odborných a iných publikácií...

Zistiť viac

Rozvoj výchovno-vzdelávacích aktivít

Cieľom je podpora a rozvoj výchovno- vzdelávacích aktivít vo všetkých formách a typoch vzdelávania v rámci spoločnosti.

Zistiť viac

Poskytujeme poradenstvo

Poskytujeme poradenské služby slabším vrstvám obyvateľstva, najmä však vrstvám zo znevýhodneného prostredia.

Zistiť viac

Spolupráca s úradmi

Úzka spolupráca s úradmi, inštitúciami, školami, marginalizovanými skupinami za účelom resocializácie, zvýšenia vzdelania, adaptácie v spoločnosti.

Zistiť viac

Vlny stability pre neaktívne osoby

www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ludskezdroje.gov.sk

Zobraziť PDF

Kontakt

Adresa
J.A.Komenského 1/A, 984 01 Lučenec
Telefón

+421 915 820 425